Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1992

Los contenidos en la Reforma. Enseñanza, aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1335
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1335
 • Autores:

 • Otros:

  Autor/es de la URV: Conde, Carme
  Palabras clave: Continguts. Reforma Educativa
  Resumen: César Coll, Juan Ignacio Pozo, Bernabé Sarabia i Enrics Valls, autors de Los contenidos en la Reforma, aborden de forma sistemàtica, amb un llenguatge molt entenedor i d'acord amb un esquema comú, aspectes tan interessants com: què son i què tenen d'específic cadascun dels continguts de la Reforma; com es poden aprendre i ensenyar de manera significativa; com pot avaluar-se la seva adquisició; com es relacionen entre ells; quin son els criteris perquè hi constin en els currículums de les diferents etapes educatives.
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Continguts.
  Reforma Educativa
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar