Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1993

Els programes d'immersió i de català progressiu

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1361
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1361
 • Autores:

 • Otros:

  Autor/es de la URV: Gilabert, Robert Oriol, Carme
  Palabras clave: Català progressiu. Immersió lingüística Normalització lingüística
  Resumen: L'escola de «Sant Salvador» va iniciar el procés de normalització lingüística el curs 1980-81, tres anys abans de la promulgació de la Llei de Normalització Lingüística (7/1983, de 18 d'abril), i va esdevenir, així, la primera escola pública del Tarragonès que començava l'ensenyament en català. Aquell primer curs, es va crear la línia d'ensenyament català al costat de la línia d'ensenyament en castellà, única fins llavors al centre. Els professors del centre, especialment els dels primers nivells, van treballar amb entusiasme per oferir un bon ensenyament en la nova línia que començava. Els resultats van ser bons i els professors van aconseguir de guanyar-se la confiança dels pares. Així, a l'inici del curs 1983-84, l'opció de les famílies, en el moment de matricular els seus fills a primer curs de parvulari, va fer possible de formar dos grups per realitzar l'aprenentatge en català i un en castellà. Aquesta proporció entre les dues línies d'aprenentatge es va mantenir fins al curs 1991-92, curs en el qual tots els alumnes van iniciar la seva escolaritat en català.
  Año de publicación de la revista: 1993
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Català progressiu.
  Immersió lingüística
  Normalització lingüística
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar