Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1993

La resolució de problemes al cicle inicial. Efecte de la pràctica

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1369
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1369
 • Autores:

 • Otros:

  Autor/es de la URV: Roca, Sol Olivan, M. Llavall, M. Grau, A. Oriol, Carme Gilabert, Robert
  Palabras clave: Educació Primària. Didàctica de les Matemàtiques Resolució de problemes
  Resumen: La pràctica de la resolució de problemes ha de tenir en compte no tan sols els problemes que comporten la realització d'operacions aritmètiques de forma mental i mecànica, sinó també la resolució de problemes que no comporten cap operació aritmètica i sí una anàlisi i comprensió lògica del text que, en forma de relat numèric o lògic, es planteja als nens. Els problemes, a més de justificar l'aprenentatge dels algoritmes de les operacions aritmètiques o lògiques, permeten comprovar si els alumnes coneixen i saben utilitzar els conceptes que estan implícits en aquestes operacions. L'estructuració del procés d'aprenentatge de la resolució de problemes ha de comportar l'elaboració d'un seguit d'experiències manipuladores i experimentals que ajudin el nen de cicle inicial a aconseguir millors resultats en aquest camp. En el present treball s'estudia quin és l'efecte de la pràctica estructurada i contínua sobre l'èxit en la resolució de problemes verbals aritmètics i lògics en nens de cicle inicial.
  Año de publicación de la revista: 1993
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Educació Primària.
  Didàctica de les Matemàtiques
  Resolució de problemes
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar