Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1994

Converses amb José Sánchez Real

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1381
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1381
 • Autores:

 • Otros:

  Autor/es de la URV: Santisteban, Antoni Salvat, Agustí
  Palabras clave: Didàctica de les Ciències Experimentals. Converses
  Resumen: José Sánchez Real és doctor en Química i mestre d’E.G.B. És membre corresponent de la Real Acadèmia de la Historia de Madrid, de la Real Acadèmia de Sant Jordi de Belles Arts de Barcelona, de l’Institut Arqueològic Alemany de Berlín i conseller de l’Institut d’Estudis Tarraconenses «Ramon Berenguer IV» de Tarragona. Així mateix és periodista científic i ha guanyat premis de caire didàctic, com el concedit pel Centro de Orientación Didáctica del Ministerio de Educación Nacional, l’any 1963, amb el treball: La Física de la bicicleta, que posteriorment es publicà, el 1978, en forma de llibre, amb el mateix títol. Ha estat l’editor d’una de les primeres revistes nascudes a les Escoles de Magisteri amb un enfocament totalment didàctic —«Cuadernos de Física i Química»—, i ha publicat distints llibres de caire divers, entre els quals hom pot citar: Los hospitales de Tarragona (1959), Fundición de una campana en 1405 (1982) i La muralla de Tarragona (1986) i Los personajes de la portada de la catedral de Tarragona (1988). Ultrapassen el miler els articles en revistes nacionals i estrangeres que ha escrit, molts d’ells sobre temes de didàctica i metodologia, altres envers la història i l’arqueologia, i la resta, de caire divulgatiu, a la premsa escrita, preferentment a la de Tarragona.
  Año de publicación de la revista: 1994
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Didàctica de les Ciències Experimentals.
  Converses
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar