Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1996

La reforma del sistema educatiu

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1408
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1408
 • Autores:

 • Otros:

  Autor/es de la URV: Tomàs, Joan
  Palabras clave: Educació Secundària Obligatòria. Reforma del Sistema Educatiu LOGSE
  Resumen: Una de les impressions més genèriques que podríem treure d’una primera lectura superficial del text del sistema LOGSE, altrament conegut com la Reforma del Sistema Educatiu, podria ser que es tracta d’un sistema pedagògic “a la carta”. Si la nostra lectura es més interessada, descobrirem que, a grans trets, la “nova” estructura del sistema es basa fonamentalment en tres grans eixos: allarga l’ensenyament obligatori fins als 16 anys, és un sistema globalitzador, i disposa que el currículum sigui flexible i obert. Cal recordar que, fins ara, no hi havia connexió legal directa entre el món de l’ensenyament i el mon productiu. Tractant de fer una immersió en el terme “a la carta”, podríem entrar en l’anàlisi que determina la qualitat, prestigi, solvència i, el que és més important, la credibilitat del nou sistema.
  Año de publicación de la revista: 1996
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Educació Secundària Obligatòria.
  Reforma del Sistema Educatiu
  LOGSE
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar