Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1997

Alguns reptes actuals en la funció del mestre

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1427
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1427
 • Autores:

  Verrier, Jacky
 • Otros:

  Autor/es de la URV: Verrier, Jacky
  Palabras clave: Renovació Pedagògica. Didàctica de la Llengua i la Literatura
  Resumen: Quan el pedagog P. Meirieu, en el seu llibre: Aprendre…sí, però com? (1992) diu que “Tots podem aprendre sempre i a tot arreu, que l’aprenentatge no es limita als llocs assignats” posa de manifest un fet que podem resumir així: Enfront de l’aprenentatge al’escola –formació intramurs– hi ha l’aprenentatge extraescolar –formació extramurs–. L’entorn i la societat han creat les seves pròpies fonts de difusió del coneixement, que poden portar, a curt o a llarg termini, a privar l’escola del monopoli de la difusió del coneixement, de la formació i del saber i, a més a més, dels seus rituals tradicionals en la transmissió del saber (grup classe, lentitud necessària, metòdica i gradual de la presentació dels continguts, complicitat del grup basada en la convivència diària…).
  Año de publicación de la revista: 1997
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Renovació Pedagògica.
  Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar