Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1998

El francès, una llengua amb continuïtat

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1450
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1450
 • Autores:

  Moreno, Salvador
  Castilleja, Isabel
 • Otros:

  Autor según el artículo: Moreno, Salvador Castilleja, Isabel
  Palabras clave: Didàctica de la Llengua Estrangera
  Resumen: El Col·legi de Pràctiques ofereix actualment, des de fa quatre cursos, la possibilitat de l’aprenentatge del francès com a segona llengua estrangera. Saber llengües és cada cop més necessari, i molt més ara amb l’expectativa de la Unió Europea, que ja és una realitat. Quina millor llengua a escollir que aquella que es caracteritza per una estructura d’idioma tan semblant a la nostra…Tant és així que, a l’hora d’un plantejament seriós, s’ofereix el francès a tots els alumnes del Cicle Superior amb la intenció de donar una oportunitat d’igualtat per a tots, no tan sols influenciats per la proximitat del país que el parla, sinó també per la predisposició del professorat i dels pares per introduir-la.
  Año de publicación de la revista: 1998
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Didàctica de la Llengua Estrangera
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar