Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1999

TITANIC... ESO. Les cultures a l'escola després de deu anys de la Reforma

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1457
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1457
 • Autores:

  Viscarro, Isabel
  Fuentes, Enrique
 • Otros:

  Autor según el artículo: Viscarro, Isabel Fuentes, Enrique
  Palabras clave: ESO
  Resumen: Article que ens parla dels adolescents, de la vida que volen portar i porten, dels estereotips que els influeixen avui en dia i de les relacions familiars d'aquests.Una nova cultura no apareix del no-res, per això l’escola secundària és tan important en el procés de transmissió d’experiències culturals.
  Año de publicación de la revista: 1999
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article