Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1999

Hi havia una vegada

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1458
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1458
 • Autores:

  Monegal, Carme
 • Otros:

  Autor según el artículo: Monegal, Carme
  Palabras clave: Bisila
  Resumen: Es un conte que tracta d'una nena, la Bisila, que acaba d'arribar a Tarragona i té dificultats per integrar-se a causa de les seves dificultats amb la llengua. L'autora de l'article l'ajudà a millorar el seu nivell d'expressió i comprensió de la llengua. A partir d'aquesta historia, ens revela les dificultats que pateixen els alumnes que arriben aquí escolaritzant-se sense conèixer la llengua vehicular, el català.
  Año de publicación de la revista: 1999
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article