Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1999

Educació visual i plàstica a l'E.S.O

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1459
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1459
 • Autores:

  Taixés, Isabel
  Ferrando, Ester
  Macaya, Albert
 • Otros:

  Autor según el artículo: Taixés, Isabel Ferrando, Ester Macaya, Albert
  Palabras clave: Música
  Resumen: Les assignatures de música i educació visual i plàstica compten com a mitja assignatura. La seva càrrega lectiva és de la meitat de crèdits que les matèries importants. En àrees com educació visual i plàstica o música, tenen molt de pes la creativitat i la sensibilitat, el professor ha de comptar amb una bona dosi de motivació.Tot i que el propòsit d’aquest article és plantejar algunes qüestions a l’entorn de l’educació visual i plàstica en l’ESO, també fa referència als batxillerats artístics, que suposen una aposta més seriosa en àrees afins a la que ens ocupa, en el següent segment del sistema educatiu.
  Año de publicación de la revista: 1999
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article