Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1999

L'Educació Física a l'E.S.O.

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1461
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1461
 • Autores:

  Solé, Gemma
  Lavilla, José
  Viscarro, Isabel
  Pérez, Carmen
  Marqués, Luis
  Gimeno, Saturnino
 • Otros:

  Autor según el artículo: Solé, Gemma Lavilla, José Viscarro, Isabel Pérez, Carmen Marqués, Luis Gimeno, Saturnino
  Palabras clave: didàctica de l'Educació Física
  Resumen: L’objectiu d’aquest article és fer unes reflexions sobre l’Educació Física a l’etapa de Secundària Obligatòria, concretament al primer cicle d’aquesta (12-14 anys). Pensen que l’àrea d’Educació Física és una de les més beneficiades pel canvi de plantejaments. Està integrada en el currículum escolar amb el mateix estatus que d’altres matèries més conceptuals, amb un horari lectiu que situa l’Educació Física en igualdat de condicions amb la resta de les àrees.El professorat d’EF a Secundària és conscient del compromís motor que han d’aconseguir dels seus alumnes, i per això dediquen temps a la preparació de la classe i són sabedors que han d’explicar el perquè i el com de les seves intervencions pedagògiques.
  Año de publicación de la revista: 1999
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  didàctica de l'Educació Física
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar