Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1999

La inhibició intel·lectual i les seves manifestacions a l'escola: una il·lustració clínica

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1462
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1462
 • Autores:

  Tomàs, Inés
  Hierro, M.
 • Otros:

  Autor según el artículo: Tomàs, Inés Hierro, M.
  Palabras clave: intel·ligència
  Resumen: La Laia és un més d’aquells alumnes que ens trobem a les aules amb un fracàs escolar que no està correlacionat amb el seu nivell intel·lectual. Aquest article ens mostra la forma d’entendre un diagnòstic i les possibilitats d’intervenció en casos com aquest.El més preocupant del tema és com detectar el que realment els passa a aquests subjectes. No és suficient passar una prova estandaritzada d’intel·ligència i treure’n conclusions en funció dels resultats numèrics. Es faimprescindible una interpretació clínica d’aquests, refrendada, a més a més, per entrevistes amb els pares i el subjecte, perquè en una primera impressió no hi hauria, ni al Wisc, ni als gráfics, elements que ens permetessin pensar en aspectes psicopatològics d’aquesta nena.
  Año de publicación de la revista: 1999
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article