Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1999

Potenciant la imaginació a través de l'activitat plàstica

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1465
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1465
 • Autores:

  Castilleja, Isabel
 • Otros:

  Autor según el artículo: Castilleja, Isabel
  Palabras clave: educació plàstica
  Resumen: Aquest articles valora els recursos que seran útils per l'alumne, tant en la seva vida personal com escolar, una forma de superar algunes deficiències. De passada, els nens podran conèixer diferents materials i eines que els ajudaran a escollir, a curt i a llarg termini, la millor manera d’expressar les seves inquietuds plàstiques.Es tracta de potenciar en l’alumne el fet d’aprendre a veure les formes i la seva representació a l’espai, tot aprenent a observar de manera més sistematitzada a mesura que s’avança en les diferents etapes del procés educatiu (de 1r a 6è).
  Año de publicación de la revista: 1999
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article