Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1999

Moure's per conèixer (Àrea de descoberta d'un mateix)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1468
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1468
 • Autores:

  Conde, Carme
 • Otros:

  Autor según el artículo: Conde, Carme
  Palabras clave: psicomotricitat
  Resumen: En aquest articles l'autora comenta un vídeo que presenta la proposta d’intervenció psicomotriu elaborada per un grup de treball de l´ICE, coordinat per Cori Camps i Isabel Viscarro, professores de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Elles mateixes són les autores del guió del vídeo i del fulletó explicatiu que es lliura amb la cinta.Treballar la psicomotricitat és alguna cosa més que treballar el cos i el moviment corporal; és, també i sobretot, treballar la personalitat sencera, afavorir en els infants l’expressió, la manifestació i control d’emocions i sentiments, l’expansió de les relacions interpersonals, les capacitats d’imitació, imaginació, simulació i representació, el pensament i la construcció del coneixement d’un mateix (autoconcepte i identitat) i dels altres.El model proposat per Isabel Viscarro i Cori Camps s’inspira fortament en la pràctica psicomotriu de B. Acoutourier.
  Año de publicación de la revista: 1999
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article