Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1999

La meletxa Polina

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1469
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1469
 • Autores:

  Salvat, Agustí
 • Otros:

  Autor según el artículo: Salvat, Agustí
  Palabras clave: conte
  Resumen: La protagonista, la meletxa Polina, serveix d’excusa per, mitjançant les seves aventures, presentar tot un seguit de paraules i expressions pròpies de la zona que banya l’Ebre català, algunes més concretes de pobles de la Ribera i, tal vegada altres genuïnes d’Ascó.
  Año de publicación de la revista: 1999
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article