Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2000

El pensament social dels estudiants de mestre: Llums i ombres

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1477
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1477
 • Autores:

  Santisteban, Antoni
  Gavaldà, Antoni
  Conde, Carmen
 • Otros:

  Autor según el artículo: Santisteban, Antoni Gavaldà, Antoni Conde, Carmen
  Palabras clave: pensament social
  Resumen: La formació del pensament social significa ensenyar a analitzar la realitat social des d’una perspectiva crítica, amb la finalitat última d’intervenir en la societat i de participar de manera democràtica. Per formar el pensament social és imprescindible ensenyar a opinar de manera raonada i a emetre judicis argumentats.Aquesta recerca se centra en tres aspectes del coneixement social, entre els quals identifiquem una clara relació: el sistema de creences, les opinions i l’emissió de judicis.
  Año de publicación de la revista: 2000
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article