Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2000

La formació de l'oient: Una tasca educativa en la perspectiva del segle XXI

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1479
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1479
 • Autores:

  Barniol, Enriqueta
 • Otros:

  Autor según el artículo: Barniol, Enriqueta
  Palabras clave: música
  Resumen: Aquest article ens parla de la importància d'aprendre a escoltar la música, dels mecanismes de la percepció musical, dels tipus d'audició i de la didàctica de l'escolta musical.
  Año de publicación de la revista: 2000
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article