Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2000

La creació d'una coral a l'escola: Un repte per als especialistes d'educació musical

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1480
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1480
 • Autores:

  Ríos, Montserrat
 • Otros:

  Autor según el artículo: Ríos, Montserrat
  Palabras clave: cant coral
  Resumen: Als nens i nenes a qui agrada molt més cantar que a d’altres podrien formar part d'una coral molt especial, que representi el centre en qualsevol tipus d’activitat musical: trobades, festes, intercanvis amb altres corals infantils…També pot col·laborar amb altres grups artístics de la mateixa escola o del barri o poble.Aquesta activitat serà enriquidora tant per als nens que hi participen com per a tota la comunitat escolar, i permetrà el desenvolupament de la comunicació entre les persones mitjançant un dels instruments més ancestrals que pertany a la cultura de tots els pobles del món: el cant coral.Aquest article ens presenta alguns aspectes materials i tècnics i aspectes referents a l'assaig.
  Año de publicación de la revista: 2000
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article