Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2000

Mortadel·lo i Filemó, una gran ocasió. Reflexions i recursos sobre com introduir el còmic a l'aula de forma agradable

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1481
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1481
 • Autores:

  Ramiro, Enric
 • Otros:

  Autor según el artículo: Ramiro, Enric
  Palabras clave: còmic
  Resumen: Les historietes són realment una eina quotidiana per introduir la descodificació visual d’una forma senzilla agradable i fàcilment acceptada per l’alumne, principi fonamental perquè sigui significatiu el seu aprenentatge, amb tot el que comporta de durador en el temps i constructor de conceptes.Aquest article també ens proposa quinze activitats diverses en continguts, nivells i àrees per anar fent boca amb aquells materials de contes que tinguem més a prop.
  Año de publicación de la revista: 2000
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article