Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2001

El vol d'en Peter Pan. Una experiència integradora en psicomotricitat

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1495
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1495
 • Autores:

  Sánchez, Carme
  Vallvé, Judit
  Garcia, Núria
 • Otros:

  Autor según el artículo: Sánchez, Carme Vallvé, Judit Garcia, Núria
  Palabras clave: psicomotricitat
  Resumen: En Peter Pan fa referència a un nen amb la síndrome de Down. El treball que presentem està basat en el projecte de col·laboració entre l’EEE Estela, el CEIP de Pràctiques i el Departament de Pedagogia de la URV en l’àrea de Didàctica de l’Expressió Corporal, que té com a objectiu poder donar una atenció més individualitzada i normalitzada als/les nens/es amb necessitats educatives especials, tal com queda reflectit en el Projecte Educatiu de Centre del CEIP de Pràctiques.L’objectiu d’Aucouturier, model metodològic en que es basen, és el de posar el nen/a en una situació en què visqui emocionalment l’espai, els objectes, les relacions amb els altres… dins d’un marc precís i adequat, que adaptant-se al seu nivell maduratiu li permeti seguir evolucionant.
  Año de publicación de la revista: 2001
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article