Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2001

La poesia al cicle superior de l'escola primària

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1496
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1496
 • Autores:

  Castilleja, Isabel
 • Otros:

  Autor según el artículo: Castilleja, Isabel
  Palabras clave: poesia
  Resumen: El llenguatge poètic és una tipologia de textos que es treballa a l’escola primària. No és un llenguatge fàcil, i malgrat tot, els nens el coneixen. De vegades s’aprofundeix massa en el seu estudi; d’altres, no se li dóna la importància que té en el desenvolupament de la personalitat del nen.Aquest article també ens dóna, a tall d’exemple recursos i estratègies a partir de dos poemes que apareixen.
  Año de publicación de la revista: 2001
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article