Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2002

El mestre competent. Què hauria de posseir i què hauria de transmetre de les diverses àrees curriculars?

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1501
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1501
 • Autores:

  Ríos, Montserrat
  Girondo, Luisa
  Aymí, Jaume
  Ollé, Àngels
  Macaya, Albert
  Marqués, Luis
  Viscarro, Isabel
  Pérez, M.
  Gimeno, Saturnino
  Gavaldà, Antoni
  Salvat, Agustí
 • Otros:

  Autor según el artículo: Ríos, Montserrat Girondo, Luisa Aymí, Jaume Ollé, Àngels Macaya, Albert Marqués, Luis Viscarro, Isabel Pérez, M. Gimeno, Saturnino Gavaldà, Antoni Salvat, Agustí
  Palabras clave: currículum
  Resumen: Aquest article respon a què és el que entenen els mestres de les diverses àrees curriculars com a mestre competent i quins mecanismes activen per a formar-lo. 
  Año de publicación de la revista: 2002
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article