Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2002

La necessitat d'un laboratori de Ciències Socials a l'escola i a l'institut

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1504
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1504
 • Autores:

  Santisteban, Antoni
  Gavaldà, Antoni
 • Otros:

  Autor según el artículo: Santisteban, Antoni Gavaldà, Antoni
  Palabras clave: laboratori
  Resumen: Aquest article ens planteja la proposta dels dos autors la qual es basa en la necessitatd’un canvi en les classes dels estudis socials a través d’un espai experimenta com pot ser el laboratori.Pensen que l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències socials s’ha de realitzar a partir de l’experimentació i el descobriment. Ens presenten com des de la universitat, han començat a treballar, de manera renovada, les pràctiques en la formació inicial del professorat, havent creat el nou laboratori de Didàctica de les Ciències Socials.
  Año de publicación de la revista: 2002
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article