Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2002

Representació i construcció de les nocions corporals, motrius, espacials i temporals a la sessió de psicomotricitat

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1505
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1505
 • Autores:

  Viscarro, Isabel
  Conde, Carme
 • Otros:

  Autor según el artículo: Viscarro, Isabel Conde, Carme
  Palabras clave: psicomotricitat
  Resumen: Aquest article exposa l’impuls que va tenir un grup de treball de psicomotricitat, format per les autores, amb la finalitat d’estudiar l’evolució de la representació del propi cos i del moviment, i la relació entre el desenvolupament de les capacitats representatives i la construcció de les nocions corporals, motrius, espacials i temporals al llarg de l’etapa d’Educació Infantil i primer cicle de Primària. Des del curs 2000-01 estan duent endavant aquesta recerca, de la qual expliquen el seu plantejament, objectius, metodologia i estat actual.
  Año de publicación de la revista: 2002
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article