Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2003

Educació, valors i guerres

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1516
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1516
 • Autores:

  Revista Comunicació Educativa, Direcció
 • Otros:

  Autor según el artículo: Revista Comunicació Educativa, Direcció
  Palabras clave: Valors
  Resumen: Els creixents corrents migratoris han posat damunt la taula la necessitat d’educar per a la convivència. Els valors han de ser un tema d’importància cabdal i entre ells, democràcia, convivència, respecte a l’altre, diàleg i consens han de tenir un lloc destacat. La resposta del món de l’ensenyament davant la guerra ha estat massiva, creativa, àgil i amb la urgència que calia. Les escoles han fet bandera de la seva funció d’educar en valors, i s’han multiplicat els actes en favor de la pau.
  Año de publicación de la revista: 2003
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article