Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2003

Tema d'escola: La intervenció del Programa d'Educació Compensatòria als centres educatius de les comarques tarragonines

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1517
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1517
 • Autores:

  Pardo, Júlia
 • Otros:

  Autor según el artículo: Pardo, Júlia
  Palabras clave: Programa d'Educació Compensatoria
  Resumen: En els darrers dos cursos s’ha produït un increment considerable d’alumnat estranger de procedencia diversa, amb un degoteig constant al llarg de tot el curs, principalment en les poblacions més grans. Aquesta constant arribada de nouvinguts a Catalunya ha fet que les escoles es plantegin com vetllar per la integració d’aquests alumnes. Amb aquesta finalitat, el Programa d’Educació Compensatòria tracta de donar suport a la tasca docent dels mestres i dels professors oferint una adequada atenció educativa als centres amb alumnat amb necessitats educatives associades a situacions socials o culturals desafavorides, i a l’alumnat pertanyent a minories ètniques o culturals en situació de desavantatge.
  Año de publicación de la revista: 2003
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Programa d'Educació Compensatoria
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar