Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2003

Converses amb Francesc Xaxier Hernández Cardona

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1518
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1518
 • Autores:

  Gavaldà, Antoni
 • Otros:

  Autor según el artículo: Gavaldà, Antoni
  Palabras clave: Didàctica de les Ciències Socials
  Resumen: Francesc Xavier Hernàndez Cardona és professor de Didàctica de les Ciències Sociales de la Universitat de Barcelona. Ha participat en diversos projectes d’innovació en el camp del llibre de text, singularment en els desenvolupats per la col•lecció Teide-Graó, que van ser especialment novedosos en el plantejament d’activitat d’aprenentatge. Va participar en l’elaboració del disseny curricular de secundaria obligatòria (ciències socials) i de primària (coneixement del medi social i cultural). És membre del consell de redacció de la revista Guix, i codirector de la revista Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Ha destacat per les seves propostes en iconografia didàctica, amb treballs singulars de ressò internacional. Ha escrit nombrosos llibres, articles i quaderns sobre diversos aspectes relacionats amb la Didàctica de les Ciències Socials i amb la Història. Va ser coordinador del projecte històric i museogràfic del Museu d’Història de Catalunya. És investigador principal del grup de recerca consolidat UB: “Didàctica del patrimoni, museografia comprensiva i noves tecnologies”. És codirector del master “Museografia didàctica” a UB Virtual. Ha participat en diverses campanyes en favor de la preservació del patrimoni històric i artístic de Catalunya. En l’actualitat és president de la Divisió de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  
  Año de publicación de la revista: 2003
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Didàctica de les Ciències Socials
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar