Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2003

Reconceptualitzar la docència: Qui és el protagonista a l'aula?

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1523
 • Autores:

  Valls, Enric
 • Otros:

  Autor según el artículo: Valls, Enric
  Palabras clave: Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  Resumen: Es tracta de posar la mirada sobre la intervenció, sobre les interaccions i actuacions conjuntes en el si de situacions innovadores; es tracta d’aprofundir en el coneixement i la pràctica d’aquells processos, recursos, estratègies facilitadors, en definitiva, de l’apropiació individual per part de l’alumnat dels sabers específics proposats.
  Año de publicación de la revista: 2003
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar