Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2003

El francès com a segona llengua estrangera al cicle superior de primària

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1526
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1526
 • Autores:

  Celma, Sara
 • Otros:

  Autor según el artículo: Celma, Sara
  Palabras clave: Llengua estrangera
  Resumen: Per dónar resposta a les necessitats d’una societat multicultural i a la vegada plurilingüe el CEIP Molí de Vent de Torredembarra va aprofitar la possibilitat que el nou sistema educatiu oferia per introduir una segona llengua estrangera al cicle superior de Primària, que en aquest cas fou la llengua francesa.
  Año de publicación de la revista: 2003
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article