Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2004

La competència per ser ciutadà del segle XXI i la contribució de l'escola a la seva adquisició

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1530
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1530
 • Autores:

  Girondo, Luisa
 • Otros:

  Autor según el artículo: Girondo, Luisa
  Palabras clave: competència
  Resumen: En aquest article ens proposem fer una síntesi tant de les fonts com de les interpretacions que es van donant del terme competència, i la repercusió que això pot tenir en la pràctica escolar.
  Año de publicación de la revista: 2004
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article