Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2004

Anàlisi dels resultats de l'avaluació de les competències bàsiques

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1531
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1531
 • Autores:

  Montseny, Rosa
 • Otros:

  Autor según el artículo: Montseny, Rosa
  Palabras clave: proves de competències bàsiques
  Resumen: Aquest article ens mostra l’anàlisi qualitativa dels resultats d’unes proves de competències bàsiques i té l’objectiu de reflexionar i discutir en el si del claustre sobre els resultats de les proves, i facilitar la presa de decisions sobre aspectes de gestió del currículum i dels resultats d’aprenentatge.Des del punt de vista del procés, amb l’objectiu de reflexionar i prendre decisions, distingeixen dues fases metodològiques: Representació de resultats i anàlisi de resultats.
  Año de publicación de la revista: 2004
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  proves de competències bàsiques
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar