Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2004

El tractament de grups flexibles d'alumnes: balanç d'una experiència

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1537
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1537
 • Autores:

  Julià, M.
  Ferrando, Anna
 • Otros:

  Autor según el artículo: Julià, M. Ferrando, Anna
  Palabras clave: agrupament
  Resumen: Aquest article ens mostra la contextualització del centre CEIP Antoni Roig i de la població on es troba, Torredembarra. A continuació, també podem observar cóm van funcionar els agrupaments flexibles des del seu inici, la manera que tenen d’organitzar-se i la valoració que en fan d’aquests, tenint en compte els seus avantatges i inconvenients.
  Año de publicación de la revista: 2004
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article