Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2004

Ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres: Anglès

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1538
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1538
 • Autores:

  Llatge, Cinta
  Cabrera, Jesús
 • Otros:

  Autor según el artículo: Llatge, Cinta Cabrera, Jesús
  Palabras clave: llengua estrangera
  Resumen: Aquest article ens presenta l’experiència de l’escola CEIP Daniel Mangrané en la qual van establir un projecte d’innovació que es va iniciar amb els alumnes de 2n de Cicle Inicial al curs 1999/2000, a 1r el 2000/ 01 i a P5 el 2001/02, tot seguint els consells i orientacions donades pel Centre de Recursos de llengües estrangeres de la demarcació de Tarragona. Ens mostra els materials, la metodologia i els criteris d’avaluació que van utilitzen per ensenyar l’anglès a les aules.
  Año de publicación de la revista: 2004
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article