Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2004

Idees alternatives sobre l'alimentació en alumnes portuguesos d'Ensenyament Bàsic (11-12 anys).

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1541
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1541
 • Autores:

  Ruíz, Constantino
  Mellado, Vicente
  Martins, Vítor
 • Otros:

  Autor según el artículo: Ruíz, Constantino Mellado, Vicente Martins, Vítor
  Palabras clave: alimentació
  Resumen: Aquest treball s’ha centrat en l’alimentació, un dels capítols bàsics dels programes d’educació per a la salut, ja que nombrosos estudis apunten a un creixent augment de malalties relacionades amb els estils de vida, conseqüència d’una conducta poc saludable en allò que fa referència als hàbits alimentaris. L’objectiu del treball que aquí presenten és conèixer les idees d’un grup d’alumnes portuguesos de 5è i 6è grau (11 i 12 anys), sobre temes relacionats amb l’alimentació.
  Año de publicación de la revista: 2004
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article