Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2005

Cap e l'espai europeu d'educació superior

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1547
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1547
 • Autores:

  Verrier, Jacky
 • Otros:

  Autor según el artículo: Verrier, Jacky
  Palabras clave: ensenyaments d'educació superior
  Resumen: Aquest article ens parla dels ensenyaments superiors i ens aclareix alguns conceptes com per exemple, que és el EEES, el màster, el doctorat i altres conceptes.
  Año de publicación de la revista: 2005
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  ensenyaments d'educació superior
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar