Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2005

La 'competència' i els aprenentatges escolars: l'àrea de matemàtiques

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1548
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1548
 • Autores:

  Girondo, Luisa
 • Otros:

  Autor según el artículo: Girondo, Luisa
  Palabras clave: competència
  Resumen: Aquest article ens defineix el concepte de competència i en concret se centra en l’àrea de matemàtiques i en els objectius d’aquesta.
  Año de publicación de la revista: 2005
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article