Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2005

Orientar l'ensenyança cap al desenvolupament de competències. Reptes i riscs

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1549
 • Autores:

  Valls, Enric
 • Otros:

  Autor según el artículo: Valls, Enric
  Palabras clave: competència
  Resumen: L’article ens parla de l’ensenyança basada en competències, definint aquestes, que significa ser una persona competent o no ser-ho i què suposa treballar seguint aquesta metodologia.
  Año de publicación de la revista: 2005
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article