Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2005

La matèria musical: Sobre el saber, com a adquisició i com a aprenentatge

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1550
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1550
 • Autores:

  Icart, Joaquim
 • Otros:

  Autor según el artículo: Icart, Joaquim
  Palabras clave: llenguatge musical
  Resumen: Podem observar en aquests curts paràgrafs un parell de detalls que sens dubte tindran la seva importància en les posteriors definicions i tractaments de les matèries d’estudi. En primer lloc, observem que en ambdós textos (LOCE,LOGSE) s’empra el mot “adquisición” quan es fa referència als elements bàsics culturals, i el mot “aprendizajes” per a l’expressió oral, la lectura, l’escriptura, i el càlcul aritmètic. Trobem, doncs, a faltar que no es faci esment del llenguatge musical, la qual cosa fa pensar que se’l considera com una mena de llenguatge que no necessita “aprendizaje.
  Año de publicación de la revista: 2005
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article