Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2006

Reforçar la qualitat implica reformular un nou professional de l'ensenyament.

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1561
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1561
 • Autores:

  Revista Comunicació Educativa, Direcció
 • Otros:

  Autor según el artículo: Revista Comunicació Educativa, Direcció
  Palabras clave: Qualitat de l’ensenyament
  Resumen: Els darrers mesos el sistema educatiu ha viscut canvis. Un ha afectat els mateixos professionals, amb una entrada substancial d’aquests a l’ensenyament públic deixant de banda condicions de treball precàries, d’interinitats. Ens n’alegrem. Sembla que aquest fet hauria d’ajudar a formar millors equips de treball i a augmentar una qualitat que està en entredit. El canvi profund que ve, però, serà el que s’ha plasmat en el Pacte Nacional per l’Educació des de la Conselleria d’Ensenyament, signat per molts elements socials, però no pas per tots. La consellera ha remarcat que “totes les organitzacions implicades en el Pacte compartim un mateix objectiu: millorar la qualitat de l’educació” i ha explicat que “el pacte educatiu suposa més estabilitat del sistema educatiu, més qualitat de l’educació, més innovació pedagògica i organitzativa i igualtat d’oportunitats per a tothom”. La paraula “qualitat” hi surt reflectida repetidament. No és casual.
  Año de publicación de la revista: 2006
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Qualitat de l’ensenyament
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar