Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2006

Converses amb Mercè Izquierdo

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1563
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1563
 • Autores:

  Salvat, Agustí
 • Otros:

  Autor según el artículo: Salvat, Agustí
  Palabras clave: Didàctica de les Ciències Experimentals
  Resumen: Mercè Izquierdo Aymerich és doctora en ciències (química) i catedràtica d’universitat en Didàctica de les Ciències Experimentals. Ha estat professora de ciències, en especial de química, a primària, batxillerat i universitat. També ha estat professora d’història de la química a la universitat. En l’actualitat fa classes a Magisteri (didàctica de les ciències i química) i de doctorat (història de les ciències, fonaments epistemològics i històrics per a l’ensenyament de les ciències). Ha estat cap de servei de Formació del Professorat de la Direcció General d’Universitats (1983), secretària general i degana del Col·legi de Doctors i Llicenciats i vicerectora a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha estat investigadora principal o ha participat en nombrosos projectes de recerca subvencionats pel Ministerio i per la Generalitat. Ha publicat articles sobre didàctica de les ciències, història de les ciències i aprenentatge del llenguatge científic. Ha presentat comunicacions en congressos a Espanya i a l’estranger. En moltes d’elles ha estat membre del comitè científic i en un nombre similar ha pronunciat conferències convidades. Ha publicat llibres o capítols de llibre sobre aquests mateixos temes. Forma part del grup de recerca “Estudis humanístics sobre Ciència i Tecnologia” i “Llenguatge i ensenyament de les Ciències” (LIEC) de la UAB. Actualment és codirectora de la revista 'Enseñanza de las Ciencias'.
  Año de publicación de la revista: 2006
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar