Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2006

Les idees científiques dels infants i l'ensenyament de les ciències a l'escola primària

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1564
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1564
 • Autores:

  Martí, Jordi
 • Otros:

  Autor según el artículo: Martí, Jordi
  Palabras clave: Didàctica de les Ciències Experimentals
  Resumen: En aquest article presentem unes reflexions breus en relació amb tres elements que considerem bàsics en les estratègies de treball a l’aula en l’àmbit de l’ensenyament de les ciències a l’escola primària. Es tracta de la presència de la realitat a l’aula, de la importància de les idees dels nens i nenes, i del procés d’evolució d’aquestes idees.
  Año de publicación de la revista: 2006
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar