Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2007

L'aprenentatge significatiu a l'aula

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1579
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1579
 • Autores:

  Ballester, Antoni
 • Otros:

  Autor según el artículo: Ballester, Antoni
  Palabras clave: Aprenentatge significatiu
  Resumen: De tots els aspectes a contemplar dins l’escola, sembla evident considerar l’aprenentatge dels alumnes com el centre d’interès més rellevant dins el procés educatiu. Aquesta evidència està provocant la necessitat de prioritzar el procés d’aprenentatge de l’alumne per damunt del fet tradicional d’ensenyar, fent-se necessari l’ús d’un bon referent teòric que apuntali, doni sentit i condueixi la pràctica docent cap a bon terme.
  Año de publicación de la revista: 2007
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Aprenentatge significatiu
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar