Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2007

La mediació escolar: Una via alternativa a la resolució dels conflictes entre iguals

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1586
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1586
 • Autores:

  Palau, Gemma
 • Otros:

  Autor según el artículo: Palau, Gemma
  Palabras clave: Mediació
  Resumen: La manera com es gestiona un problema o situació conflictiva entre iguals o entre diferents membres de la comunitat educativa és un tema que ens hauria de preocupar a tots, per tal d’anar a la recerca de noves estratègies i metodologies més efectives que ens ajudin a trobar una solució al conflicte, no només des del punt de vista de l’aplicació del càstig o la sanció dictada per normativa, sinó des de l’entesa i la comprensió de totes les parts afectades. Ajudar l’alumnat a saber buscar per ell mateix o amb ajuda d’altri una solució als seus propis conflictes, fent-ne una bona pràctica reflexiva, a la llarga pot ser molt més efectiu per al seu creixement i desenvolupament integral que gastar recursos buscant càstigs efectius i miraculosos que resolguin d’arrel els problemes que es puguin donar entre els alumnes.
  Año de publicación de la revista: 2007
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article