Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2007

Apunts sobre els conceptes de temps de Jean Piaget

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1589
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1589
 • Autores:

  Icart, Joaquim
 • Otros:

  Autor según el artículo: Icart, Joaquim
  Palabras clave: Temps piagetià
  Resumen: Al meu parer, hi ha un detall que crec que és molt important i on Jean Piaget no hi va voler entrar: l’espai i el temps com a intuïcions pures de l’enteniment, i com a condició prèvia per a la nostra facultat de pensar, tal com ho havia entès Plató (s.V-IV aC), i va recollir també E. Kant (1970). Així doncs, en aquest treball es vol fer una crítica argumentada d’aquest oblit tot i reconeixent la immensa tasca realitzada per aquest gran científic i pensador.
  Año de publicación de la revista: 2007
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article