Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2008

Converses amb Montserrat Anton

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1592
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1592
 • Autores:

  Viscarro, Isabel
 • Otros:

  Autor según el artículo: Viscarro, Isabel
  Palabras clave: Espai Europeu d’Educació Superior
  Resumen: Montserrat Anton Rosera és doctora en Ciències de l’Educació i professora de l’àrea de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant uns anys va exercir de mestra i directora del CEIP Escola Bellaterra. Actualment compagina la docència a l’ensenyament de Mestre de la UAB amb la gestió, ja que és vicedegana d’Ordenació Acadèmica dels Estudis de Grau de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Des de fa anys treballa en la formació permanent del professorat a l’ICE de la UAB, en l’àmbit de l’educació infantil, i ha estat directora i professora de diferents edicions dels cursos de postgrau de Desenvolupament Psicomotor de la UAB. És autora de diversos llibres, vídeos i articles en revistes especialitzades, tant de l’àmbit de l’educació infantil com de la psicomotricitat. Pertany a grups de recerca vinculats a l’atenció a la petita infància i a la psicomotricitat.
  Año de publicación de la revista: 2008
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Espai Europeu d’Educació Superior
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar