Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2008

L'educació per a la ciutadania a l'escola

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1593
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1593
 • Autores:

  Casanovas, Josep
 • Otros:

  Autor según el artículo: Casanovas, Josep
  Palabras clave: Educació per a la ciutadania
  Resumen: La introducció d’educació per a la ciutadania als centres educatius s’ha fet enmig de polèmica, alimentada per aquells sectors que s’oposen desaforadament a la seva obligatorietat. L’ampli ressò del tema als mitjans de comunicació no treu que hi hagi un gran desconeixement sobre el que representa la nova assignatura, tant entre el conjunt de la societat com entre els professionals de l’educació i l’alumnat. Un desconeixement que s’accentua més quan pensem en l’educació primària. El fet de ser la darrera etapa on s’implantarà, però també la polèmica general al seu voltant, sembla que han posposat la necessitat de preparar amb temps la introducció de la nova assignatura en aquest nivell educatiu.
  Año de publicación de la revista: 2008
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Educació per a la ciutadania
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar