Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2008

Nivells de representació de l'atenció conjunta

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1596
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1596
 • Autores:

  Añaños, Elena
  Mas, Maria
 • Otros:

  Autor según el artículo: Añaños, Elena Mas, Maria
  Palabras clave: Atenció conjunta
  Resumen: L’atenció conjunta és una habilitat cognitiva inherent al desenvolupament de l’infant. L’adquisició i el desenvolupament de l’atenció conjunta reflecteixen una evolució a partir de la qual es poden crear una sèrie de nivells o formes d’atenció conjunta. Proposem tres nivells d’atenció conjunta que reflecteixen evolutivament les diferents formes d’atendre de l’infant en les situacions d’interacció triàdica adult–objecte–infant. Aquestes diferents formes d’atendre, tal com assenyalen Adamson i Bakeman (1984) mesuren el grau d’acceptació o interiorització per part de l’infant del compromís conjunt que s’intenta establir a partir d’una part determinada d’un objecte o amb la seva totalitat.
  Año de publicación de la revista: 2008
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article