Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2008

Aportacions de l'experiència musical i el moviment a l'educació

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1598
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1598
 • Autores:

  Bermell, María
 • Otros:

  Autor según el artículo: Bermell, María
  Palabras clave: Didàctica de l’Expressió Musical
  Resumen: La responsabilitat en la formació del professorat sempre serà un tema atractiu per als investigadors de l’educació. En aquests moments hi ha respostes a les limitacions de l’ensenyament tradicional, però hi ha altres àrees de coneixement amb experiències pràctiques que no es podran reforçar a l’escola per manca de disponibilitat horària, i això suposa un dèficit respecte a les necessitats del món infantil. La didàctica de l’expressió musical aporta coneixements interrelacionats amb habilitats i actituds, que donen lloc a una formació en competències. Això fa que el professor especialista en música, a més a més, pugui estimular un seguit de processos i capacitats mitjançant les activitats musicals. Tal i com es troba actualment aquesta especialitat, podrem justificar-la mitjançant màsters. Mentrestant, avancem estudis que confirmen la importància de la vivència de la música conjuntament amb el moviment, des de les edats més primerenques.
  Año de publicación de la revista: 2008
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Didàctica de l’Expressió Musical
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar