Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2008

Per un aprofitament conseqüent del medi: el lligam Roma-Tàrraco

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1599
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1599
 • Autores:

  Virgili, M.
  Gavaldà, Antoni
 • Otros:

  Autor según el artículo: Virgili, M. Gavaldà, Antoni
  Palabras clave: idàctica de les Ciències Socials
  Resumen: És conegut que el pas de Roma per Tarragona va influir decisivament en la configuració constructiva de la ciutat, ordenant i ocupant un espai en terrasses adaptat a un terreny aturonat. Si Tàrraco va esdevenir la ciutat pont entre Roma, no menys important va ser el teixit poblacional que s’assentà pels voltants, en forma de vil·les, aprofitant les zones agràries més productives i desenvolupant una tasca agrícola de primer ordre. El potencial de vestigis vius de Tàrraco a Tarragona i a l’entorn per endinsar-se en l’entramat social i cultural resulta extraordinari, i òbviament es pot abordar de moltes maneres i actituds, amb alumnes de diferents edats. Un possible exemple d’actuació ens el dóna partir del mateix plànol de la ciutat romana, en contrast amb l’actual, que permetria constatar el que significà l’assentament d’una població estable i les seves necessitats.
  Año de publicación de la revista: 2008
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  idàctica de les Ciències Socials
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar