Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2009

De la parla per escriure textos en les primeres edats, o la boira és un núvol que toca terra

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1614
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1614
 • Autores:

  Ríos, Isabel
 • Otros:

  Autor según el artículo: Ríos, Isabel
  Palabras clave: Didàctica de la Llengua i la Literatura
  Resumen: L’interès per l’alfabetització en les primeres edats no decau malgrat els avenços dels materials audiovisuals i les tecnologies de la informació, que aparentment es recolzen sobre altres tipus de suports i elements simbòlics i icònics. Estar alfabetitzat no suposa tan sols saber de lletra, sinó dominar els recursos lingüístics i socials necessaris per viure en societat. Per tot això, l’alfabetització (literacy) necessària per a la integració en el món actual i l’accés a la societat de la informació, reprèn el seu paper preponderant que s’emmascara entre tants continguts del currículum i tantes demandes al sistema escolar, cada vegada més diversificades.
  Año de publicación de la revista: 2009
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar